NHÀ THUỐC ĐÔNG Y THIỆN TÂM ĐƯỜNG

Website: https://www.thientamduong.com

LÀO CAI

Địa chỉ: xã y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hotline: 0949.205.497 | 0966.275.330

Thời gian làm việc từ 8h30 đến 17h30.